ഉൽപ്പന്നം

വിഭാഗങ്ങൾ

 • ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

OEM, ODM നിർമ്മാതാവായി 1980-ൽ മിസ്റ്റർ ലെസ്ലി ചൗ ആണ് ഗാർഡ സ്ഥാപിച്ചത്.ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഓഫീസ് സപ്ലൈസ്, ഗാർഡനിംഗ് രംഗം എന്നിവയിൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചുകൊണ്ട്, തീക്ഷ്ണമായ നവീകരണത്തിലൂടെ കമ്പനി വർഷങ്ങളായി വളർന്നു.1990-ൽ ഗ്വാങ്‌ഷൂവിലെ പന്യൂവിലേക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചു, കൂടാതെ അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഉൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയും യുഎൽ/ജിബി ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളിലൂടെയും വീട്ടിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും നിർമ്മിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും പ്രാപ്തമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക
എല്ലാം കാണുക
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

എന്തുകൊണ്ട്

ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഏറ്റവും പുതിയ

വാർത്ത

 • 2023-ലെ പ്രമേയം - പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുക
  23-01-02
  2023-ലെ പ്രമേയം - പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുക
 • 2022-ലെ മികച്ച ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം
  22-12-12
  2022-ലെ മികച്ച ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം
 • ഫയർപ്രൂഫ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ റെസിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
  22-11-21
  ഫയർപ്രൂഫ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ റെസിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
 • തീയുടെ വൈകാരിക ഫലങ്ങൾ
  22-11-14
  തീയുടെ വൈകാരിക ഫലങ്ങൾ
 • ഗാർഡ സേഫിന്റെ വാട്ടർപ്രൂഫ് / വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്
  22-11-06
  ഗാർഡ സേഫിന്റെ വാട്ടർപ്രൂഫ് / വാട്ടർ റീ...